En compliment de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç electrònic, s’informa que el titular d’aquesta web amb domini www.juliacomptejoies.com corresponent a Júlia Compte Pàmies (en endavant EL Titular) amb NIF 39718118Q i domicili a Carrer Tramuntana 15B, 43144, Vallmoll (Tarragona)  amb la següent direcció de contacte: hola@juliacomptejoies.com

En aquest espai hi trobaràs la informació sobre les condicions legals que defineixen la relació entre els usuaris i jo mateixa com a responsable d’aquesta web. Com a usuari és important que coneguis els termes abans de continuar navegant.

Condicions generals d’utilització de la web

L’accés i utilització d’aquesta pàgina web i totes les URLs, subdominis i directoris inclosos sota aquesta, així com els serveis o continguts que a través d’aquest lloc es pugui obtenir, estan subjectes als terminis recollits i detallats en el mateix Avís Legal, en la Política de Privacitat i Política de Cookies, sense perjudici que l’accés a alguns d’aquests serveis o continguts pugui requerir l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals.

L’ús de la web, així com els seus serveis i continguts implica l’acceptació plena dels termes legals recollits. 

El TITULAR es reserva el dret a realitzar canvis en la web sense previ avís, amb l’objectiu d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny de la web.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis de la web d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent el responsable del seu ús correcte, i amb caràcter enunciatiu i no limitatiu i a no emprar-los per: 

  • Difondre continguts o propaganda de caràcter violent, pornogràfic, racistes, xenòfob, ofensius d’apologia del terrorisme o que vagin en contra dels drets humans, que faltin al respecte o molestin a altres usuaris o a tercers.
  • Introduir a la red virus informàtics o generar error o danys en documents electrònics, dades al sistema
  • Intentar accedir a dades d’altres persones o a àrees restringides del sistema.

Per tot no seré responsable de l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que l’usuari pugui fer a través de la pàgina web o xarxes socials. De la mateixa manera em reservo el dret de retirar tots aquells comentaris, aportacions que vulnerin la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, feixistes, pornogràfics o que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre públic, la seguretat pública o que segons el meu judici no resultin adequats.  

L’usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació de Júlia Compte Joies, així com qui utilitzi il·lícitament o fraudulentament els dissenys, logos, continguts o dissenys de la web i/o atempti en qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web o dels continguts i serveis d’aquest, serà responsable davant d’EL Titular d’aquesta actuació.

Em comprometo a aplicar en la mesura del possible, les mesures oportunes al meu abast per intentar garantir a l’usuari l’absència en la seva web de: virus, cucs, troians, spam, etc… No obstant això, aquestes mesures no són 100% infal·libles i, per això, no us puc assegurar totalment l’absència d’aquests elements indesitjables. És per aquest motiu que no em faig responsable dels danys que els mateixos poguessin produir a l’usuari.

Dret de la propietat intel·lectual i de propietat industrial.

Tots els continguts i/o qualsevol altre element de la web, incloent aquells elements que conformen la aparença visual, i imatge gràfica, a títol enunciatiu: el disseny d’aquest lloc web, els seus codis Font, software, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, dissenys, base de dades, etc. son propietat del Titular  i/o de tercers als qui els hi ha cedit els seus drets,  i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció semblant, està totalment prohibida excepte autorització expressa per escrit del seu creador i/o propietari dels drets.

Si considera que en aquest lloc s’està violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb mi a través dels mitjans proporcionats en l’encapçalat.

Links o hiperenllaços

Des d’aquesta web, en ocasions et puc proporcionar accés a altres pàgines web que consideri interessants pel tema tractat, l’objectiu és facilitar la recerca de recursos.  Tanmateix no em faig responsable ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol pàgina o lloc web a través del qual es tingui accés des d’aquesta pàgina web, ni de possibles danys de qualsevol tipus que pugui derivar-se de l’accés o ús d’aquestes. 

Frames o marcs

Es prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts web.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformem aquest Avís Legal entre jo mateixa i l’Usuari, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web i les seves polítiques, serà l’espanyola. Qualsevol controvèrsia serà sotmesa expressament al Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.J